Arkangyalkártya-kirakás
Angyalkártya,  Égi üzenet

Angyalkártya-kirakás március utolsó hetére

Angyalkártya-kirakás március utolsó hetére

Tudni akarod, mit üzennek Neked az angyalok március utolsó hetére?

Válassz egy kártyát megérzésed szerint, és utána nézd meg a választásod eredményét, az angyali üzenetet a hét egészére!

Az angyalkártyák segítségével mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy felvegye a kapcsolatot az arkangyalokkal és az általuk képviselt fénytudattal.

A kártyák rávezetik az olvasót, hogy a szívével megpillantsa a számára eddig rejtett, vele látszólag összefüggésbe sem hozható jelzéseket, amelyeket a szellemi világ színek és formák szimbólumai révén szeretne közvetíteni számára.

Arkangyalkártya-kirakás
Arkangyalkártya-kirakás

A március utolsó hetére szóló angyalkártyák a következők

Első angyalkártya: Haniel arkangyal

evolúció; teremtés, nyitottság az új világok felé; kvantumugrás; az elnyomott érzések felszabadítása; kapcsolódás másokkal; fénymunka a Vízöntő korszakában; nyitottság az új dolgok felé; az alkotó önkifejezés öröme; saját felelősség

Első angyalkártya: Haniel arkangyal
Első angyalkártya: Haniel arkangyal

Haniel arkangyal arra szólít fel, hogy szellemi erőnk lehetőségein elmélkedve hangolódjunk rá a Vízöntő korszakra. Megkapjuk a lehetőséget, hogy segítsünk valami újat létrehozni. Ismerjük fel saját végtelen lehetőségeinket és képességeinket. Helyzetünk megengedi, hogy új teret teremtsünk magunk körül, és másokkal együtt javítsuk a Föld bolytó létfeltételeit.

Talán épp azt kérdezzük magunktól, hogy tehetségünkkel és képességeinkkel mi vajon mit adhatunk a világnak. A válasza a szívünkben rejlik. Engedjük szabadon a bennünk élő kíváncsi, a csillagok felé nyúló gyermeket. Fessünk, ha festeni szeretnénk, és ne törődjünk vele, ha azt mondják, hogy nincs elég tehetségünk. Zenéljünk, ha dallamok élnek bennünk, gyógyítsunk szeretetünkkel, osszuk meg másokkal gondolatainkat és ösztönző erőnket. Higgyünk magunkban és képességeinkben.

Bennünk és a Földön bizonyos értelemben nagy változás zajlik. A tudás új ajtói nyílhatnak meg előttünk, a korábbi inkarnációban támadt ötleteink most valóra válhatnak. Ne féljünk megnyitni ezeket az ajtókat, vegyünk részt például egy tanfolyamon, ahol másokkal együtt megtapasztaljuk a lét végtelen lehetőségeit. Ha például festünk, vagy bármit alkotunk, azzal a világnak ajándékozunk valami újat, és ettől mi magunk is frissebbnek és gazdagabbnak érezzük magunkat.

Osszuk meg saját, egyéni belső gazdagságunkat a világgal, és éljük át az ebből fakadó mély megelégedés érzését. Magunkban hordjuk az isteni teremtés csíráját. Bánjunk vele szeretettel és tisztelettel.

Akarsz többet tudni a bőségről? Kattints ide.

Második angyalkártya: Jophiel arkangyal

barátság; a kényszerű értékeléstől való megszabadulás; a jelenleg beköszöntő Vízöntő korszak értékeinek megvalósítása; szellemi tisztaság; univerzális igazság; tudomány; a lényeges és lényegtelen megkülönböztetésének képessége; megvilágosodás

Második angyalkártya: Jophiel arkangyal

Ez a kártya a beteljesülést és a teljességet jelképezi. Arra utal, hogy a kérdező nem ismeri eléggé önmagát. Noha éppen egy feladat vagy egy helyzet végén járunk, régi, korlátolt beidegződéseink akadályoznak szellemi lehetőségeink teljes kibontakoztatásában. Így képtelenek vagyunk önmagunkat és másokat elfogadni.

Az állandó értékelés és önmagunk bírálata végül kirekesztettséghez vezet. Fölényesnek, magányosnak érezzük magunkat, és fokozatosan eltávolodunk másoktól és valódi önmagunktól.

Itt az ideje, hogy kiteljesítsük önmagunkat, és engedjünk, hogy szellemünk rózsája kivirágozzon. tegyük fel magunknak a kérdést, hogy ítéleteink által mely hiányosságainkat vetítjük ki másokra. Húzódjunk vissza egy időre egy szoba csöndjébe vagy a természetbe. Szemléljük a rózsa tökéletességét, és hagyjuk, hogy szépsége hasson a lelkünkre.

Találjuk meg a hozzánk legközelebb álló szellemi áramlatot, és valósítsuk meg önmagunkat. Ismerjük fel valódi hivatásunkat. Eljött az ideje, hogy elfoglaljuk helyünket a kozmikus rendben.

Az angyalok segítenek a mentális védelemben is!

Harmadik angyalkártya: Camael arkangyal

sötétség a fény előtt; belső bűnbeesés; sors; szellemi erő; dualitás; a lélek határterületei, a lélek sötét oldala; az ellentétek kibékítése; az életfeladat beteljesítése és cselekvés; hagyni, hogy a dolgok a maguk útján menjenek, lemondás az események irányításáról, a dolgok elfogadása; a bátorság kifejlesztése; az árnyékkal és a megoldatlan félelmeinkkel való találkozás

Harmadik angyalkártya: Camael arkangyal
Harmadik angyalkártya: Camael arkangyal

Camael arkangyal kártyája az átalakulás és változás felbolydult időszakát jelzi. A változást először is önmagadnál kell kezdened. Ne nyomd el többé lényed sötét oldalát, és így már nem lesz szüksége arra, hogy a külvilágban, más embereken és eseményeken keresztül nyilvánuljon meg.

Lehet, hogy most a harag, fájdalom és szomorúság érzése, vagy más traumatikus képek, érzések, korábbi életeid szörnyű emlékei bukkantak fel életedben, amelyekkel nehezen tudsz szembenézni. Kollektív múltbeli és jelenlegi események is érintik most tudatodat, amelyek az egész Föld átalakulásában és egy új energiaszintre való jutásában is fontos szerepet játszanak.

Mindezt nyugtalanítónak és elidegenítőnek érezheted, de ne told el magadtól ezeket az érzéseket és félelmeket, mert így csak erősebbek lesznek és akadályozzák a fejlődésed. A holisztikus terápiák segítenek szembesülni és végleg leszámolni a múlttal.
Sok ember épp a jelenben éli át, amit „Buddha-menedéknek” nevezünk. A kártya narancs- és violaszínei jelképezik ezt az állapotot, amikor egy ideig visszavonulunk a világtól, hogy teret adjunk átváltozásunknak.

Ehhez nem szükséges kolostorba vonulni. Ez egyszerűen az az időszak, amikor szembenézünk a bennünk élő sötétséggel, és ezáltal feloldjuk. Ha lehetséges, visszahúzódunk a világi tevékenységtől, hogy teljesen önmagunkkal foglalkozzunk, kifejezzük és átéljük gyengeségünket, félelmünket és belső bukásunkat. Ebben segíthet az írás, a meditáció, a festés, a tánc, az ének, a sírás, vagy egyszerűen csak az, hogy önmagunkkal vagyunk, akármit jelentsen is ez.

Mindegyikünk megtalálja a neki legmegfelelőbb kifejezési formát. Ez a hatalmas tisztulási folyamat új életérzéssel ajándékoz meg bennünket. a felnőtté válás és önállóság érzésével, életünk céljának és ittlétünk okának, a világban való helyünknek a felismerésével. Erre a pontra érkezve megpillantjuk magunkban az istenit, és ez csodálatos!

Ismerd meg, hogyan szólítsd az angyalokat az álmodba!

Negyedik angyalkártya: Anael arkangyal

kozmikus tűz; bátorság; haladás; energia; a düh és erőszak szabadon engedése a belső béke érdekében; az alacsonyabb ösztönök átalakítása; határozott cselekvés; a világban való helytállás; tűzkeresztség; megváltás a kollektív traumáktól; szexualitás; uralkodás; isteni igazságosság; az újrakezdéshez szükséges pusztítás

Negyedik angyalkártya: Anael arkangyal
Negyedik angyalkártya: Anael arkangyal

Most éppen annak időszakát éljük, amikor a valódi énünket eddig burokként körbeforgó régi megszokásaink elkezdenek „repedezni”. Az életünkben zajló megrázó események azt jelzik, hogy ideje átgondolni eddigi lépéseinket.

Letértünk a lelki fejlődésünkhöz vezető helyes útról, mivel szívünk helyett egónkat követjük. Így a lét más síkjaihoz vezető út zárva marad előttünk. De talán épp ez az út vezet el valódi rendeltetésünkhöz. Kérdezzük meg magunkat, miben hiszünk valójában, és vajon tényleg elég elszántak vagyunk-e ahhoz, hogy egy szellemi útra lépjünk és az isteni törvényeket minden következményükkel együtt kövessük.

Nagy bátorság szükséges Anael arkangyal szellemi tűzkeresztségéhez. A kártya azt jelzi, hogy éppen szellemi tűzkeresztségünk előtt állunk. Most fogod csak megtapasztalni, amit törvénnyé tettél a magad számára. Saját törvényeid válnak saját igazságoddá. Ha úgy gondolkodsz, hogy a másság fenyegetést jelent számodra, akkor azt az alapelvet követed, ami háborúkat okoz.

Ha állandóan a túlélésed miatt aggódsz, akkor a hiány törvényét követed. Noha a világegyetem a bőség törvényét követi, te azt fogod megtartani, amit követsz. az isteni forrástól elszakadva saját univerzumot teremtesz, ami példánk esetében félelemből, aggodalomból és szükségből áll.

Az Anael arkangyalhoz fűző kapcsolat figyelmedet az isteni síkra irányítja, és fel fogod ismerni, milyen kollektív és egyéni gondolati minták határozzák meg életedet. A valóságos keresztelő akkor fog végbemenni, mikor megtanultad, hogyan kövesd az isteni tervet, és hogyan cselekedjél az iránta való bizalomból.

Akarsz többet tudni az arkangyalokról? Olvasd el ezt a cikkünket!

Kártyák és szöveg: Ulrike Hinrichs: A nagy arkangyalkártyák

Szólj hozzá