Home Angyalmágia Angyali segítség Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz

15157
0
Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Nehéz időkben fontos, hogy megfelelő angyali védelmet kérjünk magunkra. Mihály (Mikhá'él) arkangyalhoz többféle imával és fohásszal is fordulhatunk.

Mihály Arkangyal a legmegfelelőbb angyali segítő, ha védelemre van szükségünk.

Mikhá’él arkangyal megsegít

Fordulhatsz hozzá egyszerű, szívből jövő szavakkal, akárha egy mindig jelen lévő baráthoz beszélnél. A legfontosabb, hogy őszintén gondold szavaidat, és úgy fogalmazz, ahogy jön!

Ha nem jutnak eszedbe szavak, használd az alábbi gondolatokat!

Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz
Védelmező angyali imák Mihály arkangyalhoz

1. Általános védelem kérése

Szeretett Mihály Arkangyal!

A Vagyok aki Vagyok nevében hívom a fény seregeinek oltalmát.

A Teremtő nevében és a Teremtő Szeretetének Hatalmával, kérlek Mihály Arkangyal Szabadíts meg engem az ártó erőktől.

Hass át Isten szeretetének izzó, tisztító lángjával, hogy a gonosz erőitől megszabaduljak.
Védj meg engem és a szeretetteimet, fényes kardod erejével és égi hatalmaddal.

Védj körül kék-fehér gyémánt pajzsoddal egész nap, hogy biztonságba legyek, a negatív erőktől és ártó szándékoktól!

Most és a jövőben, Szent Krisztusi Énem nevében kérem ezt és hálásan elfogadom, köszönöm

Ámen

2. Ima Mihály arkangyalhoz

Kérlek téged, ó Szent Mihály arkangyal, jöjj mellém!

Hívlak és szólítalak Mihály, szükség van rád! Kérlek,védelmezz engem minden ártó energiától egész nap!

Állj mellettem, hatalmas erőddel és fényeddel távolíts el minden olyan energiaminőséget, amely nem a legszentebb, legnemesebb energiákat hordozza, amely ártani akar!

Mihály arkangyal oltalma, ereje és fénye!

Védelmet kérek tőled fizikai, lelki és szellemi szinten egyaránt!

Tudom hogy bölcsességed hatalmas, hogy szereteted végtelen, hogy védelmed erős és biztos! Ennek tudatában készen állok, és elfogadom szerető védelmedet!

Köszönöm neked,szívem hálás és boldog,hogy itt vagy ,hogy velem vagy!

3. Védelem kérése Mikhá’el arkangyaltól

A Forrás Ereje lakozzék Bennem,
Az IstenNő erősítse Lelkem.
Minden napon és éjszakán,
A Forrás Fénye járjon át.
Amint a testemet,
Akként a lelkem, a szellemem, és az egész lényemet.
Az IstenNő csillaga vezesse lépteim,
Az IstenNő Karja öleljen oltalmazón.
Amikor kinyitom szemem reggel,
Fény árad végig bennem.
Amikor lehunyom szemem éjjel,
Eggyéválok a Mindenséggel.
IstenNőm, erőd járja át Szívemet,
Akaratod váljék teljessé bennem,
Oltalmazz, védj engemet!

4. Fohászok Mihály arkangyalhoz

1. Mihály Arkangyal a lángod oly kék,
mint a felettünk ragyogó ég.

Veled egyként a fényed tölt fel,
dicső csodákat fedezek fel.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.

Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

2. Mihály Arkangyal, a védelmeddel
örökre kék pajzsod alatt élhetek,
megvédve az éj lényeitől,
ha az elektromos kék fényed szférájában maradok veled.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább,
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

3. Mihály Arkangyal, mekkora erőt jelent,
ha angyalok millióinak éneke zeng,
felemésztve a kétség és félelem démonjait,
Mihály Arkangyal, a Jelenléted felszabadít.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

4. Mihály Arkangyal, ki Isten akaratát képviseled,
az Ő fényét hozd nekünk a Földre,
hogy Isten akaratából minden élettel együtt szárnyaljunk,
hisz az énünkön való túllépés a szent jogunk.

Mihály Arkangyal, Hűséged oly szilárd,
Mihály Arkangyal, vigyél magaddal tovább.
Mihály Arkangyal, a dalod énekelem,
Mihály Arkangyal, veled élem az életem.

5. Ima Mihály Arkangyalhoz

Mihály arkangyal, ki olyan vagy, mint Isten

Jöjj el most énhozzám, tisztítsd meg a szívem

Isteni Fényesség, mit elhozol magaddal

Szent tűzzel megtisztul minden igaztalan

Kardodnak sugara utat mutat nékem

Ha teveled vagyok nincsen mitől félnem

Mutass rá fényeddel isteni Valómra

Tudatom megnyíljon minden igaz szóra

Segítsd fejlődésem, tisztítsd meg utamat

Hitem megtart engem kitárt szárnyad alatt

Meglátom most veled szellemi egységem

A Fény családjához tartozva így kérem:

Magamhoz veszem most fénylő hatalmamat

Fénykardot kezembe angyalok adjanak

Mihály ereje van most az én szívemben

Hittel, bátorsággal Ővéle cselekszem

Így beteljesítem a szent Akaratot

Megtisztítom lelkem minden teher alól!

Mihály segíts!

Ámen

6. Szent Mihály ima

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél.

Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült.

Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”

Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Amen.

Forrás: indefenseofthecross.com, saintmichaelcc.org, angyalmagustanoda.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here